KOSTNADER I TILLEGG TIL HUSPRISEN

SKATT

Hvis man skal kjøpe hus og bringer kontanter med seg fra Norge eller andre EU-land, må man passe på å deklarere disse i tollen på flyplassen når man ankommer Hellas. Det utstedes da kvittering på at man har hatt med pengene inn i landet slik at man ikke skal betale skatt på disse der.

Ved overførsel fra norsk bank, vil en kvittering på overførselen fra den norske banken, samt kvittering på at pengene er tatt ut av gresk bank,  være god nok kvittering. Si ifra til banken i Hellas at det gjelder huskjøp og at dere vil ha de nødvendige papirene til skattevesenet.

Hus med skatteverdi inntil 11.740 Euro:  8% skatt

Hus med skatteverdi over 11.740 Euro:  10% skatt

Andre skattereegler gjelder for en del tomter.

 

Hvis penger til kjøp av eiendom blir inntjent i Hellas, gjelder andre regler.

 

SELVANGIVELSE

Selvangivelse må leveres hvert år til Hellas. Dette kan gjøres av en gresk regnskapsfører som tar seg av alt (dette er en rimelig tjeneste).  Se forøvrig her: Gresk selvangivelse

 

MEGLER

Megler tar 2% av kjøpesum + moms 16%

 

NOTARIUS PUBLICUS

Avgiften på 2% av kontraktsum til Notarius Publicus inkluderer utarbeidelse av kjøpekontrakt, underskriving av kjøpekontrakt, nødvendige stempler og "frimerker" 

 

DOKUMENTAVGIFT

Arkivering av eiendomspapirene i hovedarkivet i landsbyen (som er påbudt). 

 

ADVOKAT

Advokat er påbudt ved kjøp av hus som koster fra 11.740 euro og oppover.Fra 11.740 - 44.000 tar advokat 1%.Over 44.00: 1/2 %. +moms 16% 

 

OVERSETTELSER

Event. oversettelser av papirer etc. må ordnes og bekostes av kjøper.

Norsk/gresk eller engelsk/gresk-talende person er med på underskrivelsen.

 

ANDRE UTGIFTER ETTER OVERTAGELSE

Overførsel av strøm/vann/telefon.